Lex van Waarden, raadslid van GroenLinks, slingerde einde 2019 dit debat al eens aan. De coalitiepartij verzorgde december vorig jaar een bijeenkomst waarin hoogbouw ter sprake kwam. Dat was net nadat de gemeente een goede pitch voor het sleutelgebied (het tienduizendwoningplan) had gedaan bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Tijdens die sessie van GroenLinks waren de meningen verdeeld, maar was er wel het besef dat er wellicht geen ontkomen aan is. Ook al omdat bouwen op de hei voor iedereen uit den boze is.

Op sommige gebieden in Hilversum staan bewoners positief tegenover hoogbouw; hoger dan dertig meter. Namens Stichting Betrokken Omwonenden Busremise Hilversum (BOB-H) heeft voorzitter Henri van IJken bijvoorbeeld gezegd dat de gemeente best wat hoger (wel duurzamer) mag bouwen in de driehoek Larenseweg, Kleine Drift en Zuiderweg. Dit gebied wil Hilversum opkopen. Als voorwaarde stelt de stichting wel dat er een ecologisch stadspark komt op de huidige plek van het terrein van Connexxion aan de Larenseweg.

Betonnen puist

Van Waarden ziet deze driehoek in de toekomst ook als een mooie plek om een groter gebouw neer te zetten. Alles draait om kwaliteit, aldus de Hilversummer die zelf architect is. De hoogbouw moet wel passend zijn binnen de omgeving. In december liet hij in de burgerzaal zien dat hoogbouw allang geen enorme betonnen puisten zijn (zie foto hieronder). Dat is toch vaak de associatie die komt opborrelen. "Dertig meter hoog is een prima uitgangspunt", aldus Van Waarden tijdens het debat over het Masterplan Arenapark 2.0 waarin gebouwen van veertig tot zestig meter in voor komen. "Ik kan me best een mooie, slanke, duurzame, houten gebouw in de buurt van een station voorstellen. Laten we die discussie voeren", was zijn aanzet.

(Tekst gaat verder onder de foto)


HAUT aan de Amstel: Het 73 meter hoge gebouw is straks de hoogste houten woontoren van Nederland.  - Team V Architectuur / Zwartlicht

De hoogte in gaan is volgens Van Waarden de roze olifant in de Hilversumse huiskamer. Het ligt klaarblijkelijk heel gevoelig. Des te meer reden om het onderwerp te adresseren. Zeker nu er een heftige discussie - politiek en maatschappelijk - gaande is over verstedelijking en dan met name het sleutelproject. In de visie neemt Hilversum dan onder andere op waar te verdichten is en hoe hoog dat dan mag zijn. Daarin worden afspraken gemaakt over wat te behouden en wat voor kwaliteiten en eisen Hilversum hieraan stelt. 

Niet op de hei bouwen is een no-brainer, maar blijft het bij drie lagen en een kapje, is de vraag die het raadslid opwerpt. "Villa Industria heeft tien lagen. Dat vind ik op die locatie prima kunnen", geeft hij als voorbeeld. "Op sommige locaties kunnen we de vier tot zes bouwlagen best loslaten, al is dat op veel plekken in Hilversum een prima hoogte. Bij de stations zijn mooie accenten te maken. Dat is mijn mening."

De visie moet een soort plattegrond van Hilversum worden waar duidelijk staat wat op iedere ontwikkellocatie kan en mag. Bij de stations zou het wat hoogbouw wat steviger kunnen, meent Van Waarden. Ook noemt hij het circusterrein langs de Diependaalselaan; een flink stuk grond van de gemeente dat al decennia braak ligt. Dat is voor hem een interessante locatie en hij is benieuwd wat Hilversummers en de politiek daar zouden willen zien komen. 

Soepel mee omgaan

In 2018 gooide wethouder Floris Voorink van Ruimtelijke Ordening al een balletje op over het her en der loslaten van bouwhoogtes. Hij verwees in november van dat jaar naar de gesprekken die bewoners en ondernemers uit Oost voerden met projectontwikkelaars. Als zij gezamenlijk met een plan komen waarin zij aangeven iets hoger te willen bouwen dan in Hilversum momenteel is toegestaan, dat zou de politiek hier dan soepel mee om moeten gaan. Dat was dik anderhalf jaar terug de boodschap van de VVD-wethouder. 

Binnen twee weken volgde daarop een antwoord van Edwin Göbbels, die toen nog gelukkig was bij D66 en nu alleen in de raad zit namens Democraten Hilversum. Van Hilversum geen torenstad maken in de plannen voor de spoorzone was destijds zijn duidelijke oproep. Tevens stelde hij dat dit aan de raad is om te bepalen en dat is exact wat Van Waarden nu voorstelt.

Zowel woensdag tijdens de bespreking van de Strategie Spoorgebied 2040 als donderdag bij de behandeling van het Masterplan Arenapark 2.0 gaf de Groenlinkser de wens van een hoogbouwvisie aan. Wat hem betreft is het nu aan het college om die handschoen op te rapen. Voorink en Annette Wolthers (D66, projectwethouder Arenapark) hebben hiervan gehoord tijdens genoemde vergaderingen. Gezien het maken van de Omgevingsvisie, die halverwege 2021 klaar zou moeten zijn, meent Van Waarden dat deze discussie absoluut gevoerd gaat worden in Hilversum. "Deze bal rolt", zegt hij erover. 


Lex van Waarden aan het woord tijdens een gemeenteraadsvergadering. Foto: Bastiaan Miché