In april werd bekend dat het al een eeuw oude architectenbureau uit Rotterdam de aanbesteding voor de nieuwe huisvesting voor de politie en ook de gezamenlijke meldkamer Midden-Nederland heeft gewonnen. Voor architect Maurits Algra van Gortemaker Algra Feenstra toch wel een 'wow-moment'. "Als architect wil je graag aansprekende projecten", vertelt hij. "En wij doen graag projecten waarbij je met de eindgebruikers in contact komt. In plaats van bijvoorbeeld een gebouw dat wordt verhuurd. En dit gebouw past echt perfect bij ons kantoor. We ontwerpen sowieso veel maatschappelijk vastgoed, zoals ziekenhuizen en schoolgebouwen; plekken waar veel gebeurt."

Ook in dit geval staat de architect continu in contact met de eindgebruiker (de politie). Het architectenbureau heeft een visie neergelegd voor de nieuwe huisvesting. Samen met de politie in Hilversum start nu de uitwerking van de visie tot een ontwerp. Transparantie, verbinding en een menselijke schaal zijn belangrijke aspecten voor deze uitwerking. Algra: "Dit is een gebouw dat aanspreekt, waar mensen werken en 24 uur per dag en zeven dagen per week bezig zijn. Dat is voor ons een hele puzzel."

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)


Bovenaanzicht van het nieuwe politiebureau.

Hoewel de betrokkenen nog niet verder willen gaan dan een visie en benadrukken dat er nog een heel traject gaat komen - uiteindelijk moet het gebouw er in 2025 staan - zal de modulaire gevel transparant zijn waar het kan en gesloten waar dit nodig is. Bovenlichten zorgen voor daglicht op werkplekken waar privacy noodzakelijk is. Houten lamellen filteren licht, bieden bescherming tegen directe inkijk en zorgen voor beveiliging bij te openen delen. "Met deze visie voor het gevelontwerp brengen we de kleine schaal van de binnenstad terug in het gebouw", aldus Algra. "Hierdoor komt het in verbinding te staan met de omgeving en de samenleving.    

Flexibiliteit

Voor de gebruikers en de bezoekers van het gebouw is het volgens de architect van belang dat er een gezonde werkomgeving is waarin mensen zich prettig voelen en er onderlinge verbinding mogelijk is. In het ontwerp wordt gekeken hoe er een groot atrium kan komen om zo efficiënt te kunnen samenwerken. Zoals elkaar passeren tijdens het halen van een kop koffie en hier op een informele manier samenwerken met verschillende disciplines. "Flexibiliteit is nodig", stelt Algra. "Er komen ook meerdere routes."

En er wordt dus gestreefd naar een duurzaam gebouw. De ambitie is gesteld op een volledig houten constructie. Algra noemt daarbij cross laminated timber (kruislaaghout): duurzaam materiaal waarmee het prettig bouwen is en mooi is om te zien, zegt hij. "Het is dezelfde kwaliteit als een gebouw in beton qua sterkte-eisen maar ook duurzaam."

(Tekst gaat verder onder de afbeelding)


De plannen voor de nieuwbouw van het nieuwe politiebureau (en sloop van het huidige pand) zijn er al een poosje. Na jarenlange berichten over opnieuw uitstel meldde de gemeente Hilversum onlangs dat de voorbereiding op de sloop en nieuwbouw van het politiebureau voorspoedig verloopt. De oplevering van een definitief ontwerp is gepland voor januari 2021 en een nationale aanbesteding voor de sloop van het huidige politiebureau staat gepland voor uiterlijk medio 2021. Voor de nieuwbouw wordt een zelfstandige (Europese) aanbesteding voorbereid, die staat gepland vanaf januari 2021. Beide aanbestedingstrajecten worden door de politie zelfstandig georganiseerd. Gedurende de werkzaamheden zal de politie - voor in ieder geval de kantoorwerkzaamheden - verhuizen naar een tijdelijk politiebureau aan de Bonairelaan 4. 

Woordvoerder Hanneke Sanders van de politie Midden-Nederland laat weten dat er dit najaar nog een informatiebijeenkomst zal plaatsvinden voor onder meer omwonenden van het politiebureau op de Groest. Ook zij geeft aan dat de plannen die nu openbaar zijn niet veel meer zijn dan een 'visie' of 'stip op de horizon'. Nu de architect 'met het beste plaatje' is uitgekozen, is het tijd voor de volgende en meer concrete stap: deze visie verder uitwerken. "De gedachtegang van een volledig houten constructie spreekt ons aan, maar zover zijn we nog lang niet."