Dinsdagavond kwamen wethouder Floris Voorink en de elf vertegenwoordigers van evenzoveel partijen in de gezamenlijke commissie voor de derde keer binnen acht dagen bijeen om over dit toch ingrijpende voorstel te praten. Deze extra avond was nodig, nadat vorige week dinsdag al veel bewoners hun zorgen hadden geuit en 24 uur later veel politieke partijen deze zorgen erkenden. Alleen collegepartijen D66, VVD en GroenLinks steunden de plannen, al waren hier en daar nog wel wat aanpassingen/verbeteringen noodzakelijk.

Tijd kopen

De overige partijen hadden een andere mening. Zij kraakten het tempo dat het college van burgemeester en wethouders wil maken en stelden onder meer dat er eerst gesprekken moeten plaatsvinden met de gemeenteraad én vooral ook de inwoners. Het aantal te bouwen woningen van 6.000 tot 10.000 is veel te hoog, vonden zij. Daarbij vielen termen als 'megalomaan' en zou er met deze aanstaande verstedelijking weinig overblijven van 'Hilversum Tuinstad'. De wethouder zou tijd moeten kopen binnen de MRA, zodat er na de zomer een mooi plan en dito visie kan ontstaan.

Dinsdagavond - de discussie was op dat moment al acht uur gaande - was deel 3 van de serie 'Raadsvoorstel strategie spoorgebied 2040', zoals het voorstel officieel heet. Een groot deel van de nieuwe woningen moeten namelijk komen rondom de drie Hilversumse treinstations: MediaPark/Wijk Noord, Stationsgebied/centrum/1221 en Arenapark. En eindelijk mocht Voorink, na acht uur lang luisteren en vragen noteren, zijn zegje doen. Dat deed hij bevlogen. De VVD'er benadrukte dat ook hij niets liever wil dan dat zijn kinderen - net als alle andere zonen en dochters - straks in een prettig Hilversum moeten kunnen wonen, werken en recreëren.

Bepaald virus

Ook hij deelde daarom de zorgen over onder meer goede huisvesting, werkgelegenheid en zorg. Maar op de vraag of de gemeenteraad en de inwoners door het college van burgemeester en wethouders binnen dit proces worden gepasseerd, was het antwoord 'nee'. Wel was er tot dusver onvoldoende het gesprek gevoerd. Het gesprek was wel gaande, stelde Voorink, maar toen kwam er een bepaald virus om de hoek kijken.

Maar Hilversum staat, aldus Voorink, voor grote uitdagingen en daarvoor zijn grote investeringen nodig. En dat geld heeft Hilversum niet alleen. Hulp van buitenaf - uit Den Haag en mogelijk zelfs Brussel - is nodig, gaf hij aan. Juist daarom is het volgens hem nodig om binnen die MRA aangemerkt te blijven als sleutelgebied. Wanneer de Hilversumse politiek (voorlopig) nee zou zeggen tegen minimaal 6.000 extra woningen, verliest Hilversum mogelijk die positie als sleutelgebied. En dat heeft dan niet alleen gevolgen voor het aantal te bouwen wonen, maar ook bijvoorbeeld voor de werkgelegenheid en bereikbaarheid, stelde de liberaal.

(Tekst gaat verder onder de foto)


Het 'gloedvolle, maar ook algemene betoog' van Voorink, zoals Jacqeuline Kalk van de PvdA het omschreef, maakte nauwelijks indruk op de acht fracties die vorige week al hun twijfels uitten. Ook Michiel Eerenberg (zie foto boven) van Hart voor Hilversum schudde meermaals zijn hoofd bij het aanhoren van de wethouder. Het voorstel middels amendementen hier en daar aanpassen, nam eveneens die twijfel niet weg. "We zijn niet tegen de MRA, maar wij willen tijd hebben", aldus Eerenberg.

Voorink deed nog een poging om met het college naar het plan te kijken en voor volgende week woensdag - dan zou de gemeenteraad het plan bespreken - laten weten hoe nu verder te gaan. Maar daar zei de commissie nee tegen. "Dit voorstel is niet rijp voor de raad", was de conclusie van acht commissieleden. Zij waren wel positief over het burgerinitiatiefvoorstel waarin inmiddels 29 buurtverenigingen de politiek oproepen om eerst met de inwoners in gesprek voordat de verschillende scenario's in dit dossier verder worden uitgewerkt. Het burgerinitiatiefvoorstel is dus wel 'rijp voor de raad' en wordt volgende week woensdag besproken.