Bij John Dietz (voorzitter Hilverzon) en Jeroen Pool (coördinator HET) gingen de wenkbrauwen behoorlijk omhoog op dinsdag 26 mei; de dag dat B&W aangaven de windturbines uit de conceptversie van de Regionale Energie Strategie (RES) geschrapt te wille...

Zelf zijn de twee vertegenwoordigers van de Hilversumse energiecoöperaties, die in dit verhaal gezamenlijk optrekken, juist heel blij met de concept-RES. Zij pleiten voor een zorgvuldige, gezamenlijke verdieping van de voorgestelde tien zoekgebieden in de Gooi en Vechtstreek, waarvan er vier dicht bij Hilversum liggen. Het college kan de ideeën voor locaties van de RES-adviesraad, waarin inwone...