Over één ding zijn de inwoners en politici het wel met elkaar eens: er moet iets gedaan worden in Hilversum als het gaat om woningbouw, bereikbaarheid en werkgelegenheid. Grote vraag is 'hoe'. Het college van burgemeester en wethouders dacht eind vorig jaar een slag te kunnen maken door zich binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) zich aan te melden als zogenaamd sleutelgebied. Dan zou de medi...