"Wij zijn met u van mening dat een combinatie van geluidsschermen met zonneschermen, zoals aangegeven in het concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland-Zuid, een ontwikkeling is die positief kan zijn voor het realiseren van een geluidsscherm langs de A27", zijn de exacte woorden van het college in de beantwoording op vragen van Hilversums Belang.

Wolthers heeft dit item op 12 juni aangestipt tijdens het overleg van de stuurgroep van het project HOV in 't Gooi. Haar verzoek is afgelopen week per mail bevestigd, voegen B&W toe aan hun antwoord.