Veel gemor was gisteravond hoorbaar toen de gezamenlijke commissie het Concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland-Zuid (RES NHZ) besprak. De kritiek was niet van de lucht: het proces was onduidelijk en allesbehalve transparant. Er is in het voortraject gewerkt met onrealistische scenario's en van alle gegeven input (politiek en adviesraad) is in het document niets of nauwelijks terug te ...