Dat schrijft Harro Zanting, directeur-bestuurder van Dudok Wonen, in zijn blog nadat de meerderheid van de Hilversumse politiek een pas op de plaats heeft gemaakt als het gaat om het sleutelgebied. "Wie initiatief toont doet mee en dat is precies de opstelling die ik Hilversum gun en adviseer in de MRA", zo deelt Zanting mee in zijn online-stuk. "In het belang van de Hilversummers: doe mee! Hilversum moet aan tafel zitten met een eigen visie op de MRA en de positie van Hilversum daarin. Om financiële ruimte te scheppen voor stedelijke voorzieningen, zoals een stadspark of verkeerstunnel, moet een eigen initiatief op tafel liggen als de pot geld verdeeld wordt", luidt zijn duidelijke statement. 

Na twaalf uur vergaderen, verdeeld over drie commissies die allemaal vier uur duurden, werd dinsdag duidelijk dat acht van de elf fracties moeite hebben met het tot nu toe verlopen proces en dat Hilversum een pas op de plaats moeten maken met de MRA-ambities (lees: het realiseren van zes- tot tienduizend woningen en tienduizend arbeidsplaatsen tussen nu en 2040). De meerderheid wil eerst de tijd nemen om een goede visie op te stellen. Wat willen we met Hilversum qua woningen, werk, mobiliteit, leefbaarheid en natuur. Dat moet allemaal in goede samenspraak met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. 

Officiële moment

Sinds november vorig jaar, toen het college van burgemeester en wethouders besloot een nieuw en groter sleutelgebied te pitchen, kwam de trein op stoom. Nadat de MRA begin december achter het Hilversumse sleutelgebied is gaan staan, stopte die trein niet meer. Vorige week dinsdag - de eerste van drie vergaderingen over het Raadsvoorstel Strategie Spoorgebied 2040 - was het eerst officiële moment dat politiek en inwoners officieel van zich konden laten horen. In de tussentijd had het college niet stilgezeten. Er lag een voorstel voor om drie scenario's uit te werken om uiteindelijk eind november klaar te zijn, want dan zou in Den Haag duidelijk worden of het sleutelproject inderdaad aangewezen zou worden. Daarmee is Hilversum verzekerd van geld, kennis en kunde van buitenaf.

"De keuze is: welke positie kies je in de MRA? De gemeenteraad wil tijd kopen voor een antwoord op die vraag. Maar in tijden van crisis kun je niet alles vertragen", meent de directeur-bestuurder van Dudok Wonen. En ja, het proces had beter gekund of gemoeten. Dat beaamt Zanting. De klok terugdraaien is onmogelijk, maar het is nog niet te laat, want de opgave verandert niet, zo luidt zijn stelling. 

Polycentrische metropool

"Het ligt al vast dat de MRA zich ontwikkelt als polycentrische metropool met naast Amsterdam meerdere groeigemeenten. Het is, denk ik, onvermijdelijk dat in de dorpen rondom en tussen de groeigemeenten het niveau voorzieningen voor gewone mensen gaat afnemen. De vraag is of Hilversum één van die centra in de metropool wil zijn of niet. De keuze is: groeien of krimpen. De keuze voor alles zo houden, is er niet", poneert de directeur-bestuurder. 

En ja, dat leidt tot dilemma's en lastige keuzes. Dat betekent dat het gemeentebestuur met weinig informatie lastige beslissingen moeten maken. In coronatijd is dat volgens Zanting behoorlijk goed gelukt. Vaak viel de oneliner: 'Met 50 procent van de informatie voor 100 procent keuzes maken'. En dat met nauwelijks tot geen participatie. "Dat lukte, want het was crisismanagement. Maar even voor de goede orde: de woningmarkt verkeert ook in een crisis", luidt zijn herinnering.  

Dakloosheid

Nee, de woningmarkt manifesteert zich niet met schrijnende beelden van de intensive care, maar de sterke toename van de dakloosheid betekent eveneens crisis, zo onderstreept Zanting. Hij wist erop dat het aantal daklozen in tien jaar tijd is verdubbeld en zijn er in die periode drie keer zoveel jongeren op straat terecht gekomen. Er is behoorlijk veel aan de hand op de woningmarkt. 

Mede daarom stelt Zanting dat je beter mee kunt praten en zelf initiatief moet tonen dan de stoel aan tafel opgeven. In gesprek blijven met de MRA, waar Hilversum onderdeel van is, is daarom in zijn ogen het beste wat de gemeente kan doen. 

Dynamiek

Tijdens de eerste van drie commissievergaderingen over het Raadsvoorstel Strategie Spoorgebied 2040 vorige week dinsdag sprak directeur Anne Oosterbaan namens de Alliantie namens de drie woningcorporaties van Hilversum de politiek al toe. Zij gaf toen al aan dat er vooral meer gebouwd moeten worden in de sociale huur- en middensector. Jongeren zit nu thuis te wachten, voor ouderen is geen gelijkvloerse woning beschikbaar en veel families zijn dringend op zoek naar een ruimere woning. "Er is dynamiek nodig op de woningmarkt", sprak zij. Meer woningen is volgens Oosterbaan goed voor de doorstroming. "Als alles stroomt komt iets in beweging."

Daarbij biedt de MRA, aldus de directeur, kans om 'gewicht te geven' aan deze beweging en om iets voor elkaar te krijgen. "En met de MRA kunnen we de expertise binnenhalen waar we dat het beste kunnen doen en hoe we dat kwalitatief kunnen doen. De MRA kan helpen op een manier die past bij Hilversum. Het hoeft niet op z'n Amsterdams."