Volledig nieuw is dit voorstel niet, want op het nog te ontwikkelen gebied in Crailo speelt dit al. Hilversum, Gooise Meren en Laren willen hier immers een duurzame nieuwe woonwijk realiseren. Daarbij is anders kijken naar mobiliteit een belangrijk onderdeel.

Met het voornemen geen parkeerplekken op het maaiveld meer te realiseren of parkeervergunningen af te geven (voornamelijk rond de drie stations) reageren de Hilversumse liberalen op plannen van de gemeente. In de planvorming van bijvoorbeeld het Arenapark wil Hilversum de parkeernorm gaan verlagen. Dat betekent dat projectontwikkelaars minder parkeerplaatsen hoeven aan te leggen op eigen terrein. Daar kleeft een behoorlijke 'maar' aan, meent de VVD; de kans is immers groot dat automobilisten hun heil elders zoeken om hun wagen te parkeren. Ofwel: de parkeerdruk neemt ergens anders toe.

Gratis parkeren

Dat was ook exact de vrees die leeft onder bewoners van het Riebeeckkwartier, zo gaf inspreekster Jennifer Maier aan tijdens de commissiebehandeling van het Masterplan Arenapark 2.0. Vooral op doordeweekse dagen is het al heel druk in de wijk doordat bijvoorbeeld studenten van het ROC hun auto gratis parkeren en dan richting school lopen. Het probleem van het bedrijventerrein moet niet opgelost worden aan de overkant van de straat, was haar boodschap. Daar was Annette Wolthers (Arenapark, Verkeer en Bereikbaarheid) het volledig mee eens.

Terug naar het plan van de VVD. Raadsleden Haitske van de Linde en Hidde Fennema vinden het verlagen van de parkeernorm in plannen niet zo logisch. Daar hebben zij een beter idee en vooral duidelijker idee. "Sta ontwikkelaars toe om huizen te bouwen en te verkopen of te verhuren waarbij kadastraal is vastgelegd dat de bewoner van dat huis geen recht heeft op een parkeervergunning. Dat betreffende huis of appartement heeft dan ook geen parkeerplaats op eigen terrein", meldt het liberale duo.

Eerlijkheid

Zij vervolgen hun betoog: "Dit verlaagt de parkeernorm an sich niet, maar zorgt er toch voor dat de ontwikkelaar minder parkeerplaatsen hoeft aan te leggen. De parkeernorm blijft gelijk, maar voor huizen of appartementen van dit type is die parkeernorm niet van toepassing." Dat zorgt voor duidelijkheid en eerlijkheid én trekt Hilversum mensen aan die geen auto hebben. 

In andere steden wordt deze methode al toegepast, meldt de VVD. Wolthers zou volgens Van de Linde en Fennema bereid zijn om te onderzoeken of Hilversum deze regeling ook gebruikt kan worden. Een adviesbureau gaat zich hier onder meer mee bezighouden.