Volledig nieuw is dit voorstel niet, want op het nog te ontwikkelen gebied in Crailo speelt dit al. Hilversum, Gooise Meren en Laren willen hier immers een duurzame nieuwe woonwijk realiseren. Daarbij is anders kijken naar mobiliteit een belangrijk onderdeel.

Met het voornemen geen parkeerplekken op het maaiveld meer te realiseren of parkeervergunningen af te geven (voornamelijk rond de drie stations) reageren de Hilversumse liberalen op plannen van de gemeente. In de planvorming van bijvoorbeeld het Arenapark wil Hilversum de parkeernorm gaan verlagen. Dat betekent dat projectontwikkelaars minder parkeerplaatsen hoeven aan te leggen op eigen terrei...