Dat blijkt uit de zogenaamde Gezondheidsmonitor Jeugd, die eens in de vier jaar onder tweede en vierde klassers van het voortgezet onderwijs wordt gehouden, van de GGD, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit jaar gaven bij 4425 scholieren antwoord op allerlei vragen. "Doordat deze Gezondheidsmonitor klassikaal op school wordt ingevuld, is de respons hoog", menen de onderzoekers. "Deze hoge respons zorgt voor een betrouwbaar beeld van de gezondheid en leefstijl van leerlingen."

De algemene regionale conclusie is dat de nieuwe cijfers verbeteringen tonen in de leefstijl van jongeren in Gooi en Vechtstreek. Zo is het recent alcoholgebruik (29 procent) gedaald ten opzichte van 2015 (39 procent). Ook het binge drinken (minstens vijf glazen, 19 procent; 2015 27 procent) en recent aangeschoten/dronken (18 procent; 2015 23 procent) namen af. Het recent 'binge drinken' (comazuipen) is nu gelijk aan landelijk. De percentages van dit jaar liggen nog wel hoger dan het landelijk gemiddelde.

Geslachtsgemeenschap

Verder valt onder meer op dat steeds minder jongeren in deze regio roken en net zo veel blowen als vier jaar terug. Van de ondervraagden sport 85 procent wekelijks (landelijk 76 procent) en gaat 91 procent gaat elke dag lopend of fietsend naar school (landelijk 86 procent). Daarnaast hebben steeds minder jongeren ervaring met geslachtsgemeenschap (8 tegen 14 procent in 2015) en heeft 5 procent een naaktfoto of seksfilmpje van zichzelf aan iemand verstuurd (sexting). 

Leerlingen in Gooi en Vechtstreek zijn net zo gelukkig en net zo tevreden met de eigen gezondheid als gemiddeld in Nederland. Van de ondervraagden vindt 85 procent de eigen gezondheid (zeer) goed en 83 procent voelt zich gelukkig. Negen op de tien jongeren geven aan dat ze goed voor zichzelf opkomen, gelijk aan landelijk. De meerderheid kan thuis (82 procent) en op school (85 procent) over problemen praten. Pesten komt evenveel voor als in 2015 (8 procent). Met name het zelf pesten (dader zijn) is gedaald: van 22 procent in 2009 naar 4 procent in 2019. De percentages zijn op dit moment gelijk aan landelijk.

Prestatiedruk

Opvallend is ook dat 12 procent van de leerlingen psychosociale problemen heeft, vergelijkbaar met het landelijke percentage; meisjes hebben vaker emotionele problemen en jongens vaker gedragsproblemen. De helft van de leerlingen geeft aan zich (zeer) vaak gestrest te voelen (51 procent), meer dan landelijk (44 procent). Het gaat voornamelijk om stress door school of huiswerk, door alles wat ze moeten doen, over wat anderen van hem of haar vinden en door eigen problemen. Bijna de helft van de leerlingen heeft last van prestatiedruk. Op bijna alle indicatoren scoren vierdeklassers ongunstiger dan tweedeklassers.

De nieuwe cijfers tonen, aldus de onderzoekers, 'verbeteringen in de leefstijl van jongeren in Gooi en Vechtstreek'. De GGD adviseert gemeenten daarom door te gaan met het huidige beleid. Dat zou nodig zijn om de bereikte resultaten te handhaven en mogelijk te verbeteren. De jongerencampagnes tegen drank (NIX18) en de Rookvrije Generatie moeten verder uitgerold worden en, staat in het rapport, 'zet in op de Gezonde School'. 

Ook verdient het thema welbevinden meer aandacht, gezien de stress en prestatiedruk die leerlingen ervaren. "Dit onderwerp dient, net als in de landelijke nota gezondheidsbeleid 2020-2024, ook in de regio opgepakt te worden. Met de toenemende hectiek, snelheid en druk van de maatschappij is het belangrijk om jongeren al vroeg te leren hoe ze in balans kunnen blijven."