Dat blijkt uit de zogenaamde Gezondheidsmonitor Jeugd, die eens in de vier jaar onder tweede en vierde klassers van het voortgezet onderwijs wordt gehouden, van de GGD, in samenwerking met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dit jaar gaven bij 4425 scholieren antwoord op allerlei vragen. "Doordat deze Gezondheidsmonitor klassikaal op school wordt ingevuld, is de respons ho...