Makker kreeg deze koninklijke onderscheiding bij zijn afscheid van basisschool De Hoeksteen in Bussum waar hij 21 jaar directeur was. Deze basisschool is geen onderdeel van een groot schoolbesturenverband, heeft tegenwoordig 475 leerlingen in 17 groepen", aldus Broertjes. "Dit is een verdubbeling van het aantal leerlingen sinds de aanstelling van Henk."

Fitness

Makker kreeg het lintje vanwege zijn totale verdiensten gedurende de afgelopen 35 jaar. Want voordat hij aan de slag ging binnen het onderwijs, was de Hilversummer actief in de sport. En dan met name fitness. Tussen 1985 tot 1997 was Makker samen met zijn broer Michel eigenaar van sportschool Makker Fitness in Blaricum. Behalve zijn reguliere werkzaamheden trainde hij wekelijks enkele jaren een groep mensen met het downsyndroom. 

(Tekst gaat verder onder de foto)


© Bob Awick 

In 1990 werd Makker vrijwilliger bij NL Actief, een branchevereniging van de erkende en ondernemende sport- en beweegbedrijven in Nederland, met duizend aangesloten locaties. Hij is medeoprichter van het examenbureau. Dit bureau beheert momenteel de competentieprofielen voor de fitnessinstructeurs, houdt toezicht op de toetsing daarvan, diplomeert de geslaagde studenten en beheert het beroepsregister.

Nieuwste technologieën

Eind vorige eeuw kwam de vacature voor schooldirecteur op de katholieke basisschool De Hoeksteen voorbij. Hij solliciteerde, werd aangenomen en vond er een goede balanspositie, zoals hij eerder tegenover deze krant zei. "Als directeur heeft Henk ervoor gezorgd dat de school een voorloper is in het gebruik van de nieuwste technologieën", aldus Broertjes. Zo werkte de school al heel snel met de nieuwe lesmethoden Snappet en Mediawijs, werden de leerkrachten gemotiveerd om elk schooljaar vernieuwende leermethoden in te passen en zette Makker zich in voor de introductie van de digitale schoolborden. Ook zorgde hij ervoor dat alle leerlingen vanaf groep 3 een eigen laptop hadden. 

Zonnepanelen

Samen met het bestuur heeft Makker de school financieel gezond gemaakt, vervolgde Broertjes. "Ook heeft Henk diverse duurzaamheidsprojecten geïnitieerd, zoals het plaatsen van zonnepanelen. Henk heeft zich ook ingezet voor de plaatsing van de defibrillator die de wijk kan gebruiken en verhuurt de klaslokalen in de avonduren. Op deze manier ondersteunt hij de lokale - en culturele initiatieven en worden de opbrengsten ingezet voor het personeel. Henk geeft blijk van een sterk leiderschap, heeft een ondernemend karakter én de kracht om mensen te verbinden. Daarnaast komt hij op - en draagt hij zorg voor zijn teamleden." 

In Bussum en omstreken wordt zijn inzet daarom al langere tijd aangemerkt als 'persoonlijke bijzondere verdiensten die voor de samenleving een bijzondere waarde hebben'. Maar nu is dus ook Den Haag hiervan op de hoogte, wat leidde tot de koninklijke onderscheiding.