Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. "Wij merken op dat de stand van de reserve op dit moment niet voldoende is om de huidige nadelen te dekken", is de conclusie. Binnenkort komt er een voorstel hoe en voor welk bedrag het college deze reservepot wil aanvullen, daarbij opgemerkt dat het nu geschetste beeld van alle werkelijk optredende voor- en nadelen no...