Daarmee kan Hilversum het eerste en heftige hoofdstuk over deze toekomst - nu het sleutelgebiedvoorstel in de prullenbak is beland - afsluiten en werken aan het twee deel. Daarbij is het van belang, aldus de verschillende raadsleden, dat deze 29 bewonersverenigingen en alle andere betrokkenen goed worden meegenomen in de plannen en dat helder is hoe en waarover zij precies mogen meepraten. 

De discussie over het burgerinitiatiefvoorstel, waarin de bewonersverenigingen hadden opgeroepen om pas op de plaats te maken met het sleutelgebied en eerst met de inwoners in gesprek te gaan over zaken als woningbouw, mobiliteit en werkgelegenheid, duurde woensdagavond nog geen half uur. Het meeste was namelijk al wel gezegd.