De Hilversumse gemeenteraad besprak woensdagavond het Masterplan Arenapark 2.0, met het idee dit verder uit te werken in een (meer gedetailleerd) stedenbouwkundig plan. In deze 2.0-versie was meer ruimte ingeruimd voor de gewenste mix aan diverse functies. In de nabije toekomst moeten werken, wonen, recreëren (geheel nieuw zwembad en action sporthal) en leren (internationale school) hier goed zijn geïntegreerd. Daarom was er minder ruimte bedacht voor kantoorpanden dan in de eerste - in de prullenbak belandde - versie

En deze tweede versie is aanmerkelijk beter dan de vorige, gaf de commissie recent nog aan, ondanks kritiek vanuit de buurt over gebrekkige participatie. Wel vonden VVD en Hart voor Hilversum dat er meer vierkante meters moeten komen voor werkgelegenheid dan de 45.000 vierkante meters die nu in het masterplan staan. Immers, meende VVD-raadslid Tobias Westerneng, er kan zomaar een tekort aan ruimte ontstaan voor werkgelegenheid en het Arenapark is de enige plek binnen de gehele Gooi en Vechtstreek waar op dat vlak nog mogelijkheden zijn.

Voorkeur

Aan de andere kant meenden SP, PvdA en Hilversums Belang juist dat er meer ruimte moet komen voor woningen. Beide kampen dienden daarom een motie in. Beide moties kregen steun van een meerderheid van de raad en ook de wethouder was enthousiast. Zij liet zich niet verleiden, ondanks het verzoek van Westerneng, om een voorkeur tussen de twee moties uit te spreken. "Dat is niet aan mij, maar aan u als raad", sprak zij. Het gaat om de balans en daarbij is het zaak, aldus de D66'er om goed te kijken waar welke gebouwen gaan komen. En hoe hoog deze straks zijn.

(Tekst gaat verder onder de foto)


Gemeente Hilversum

Wolthers vertelde verder dat de gesprekken met BeGreen over de biomassacentrale op het Arenapark goed verlopen. Dat zei zij als reactie op de breed gesteunde motie om met BeGreen, huidige afnemers en overige vastgoedeigenaren te praten over een verstandiger en duurzamer alternatief. "Bij BeGreen werken ze met hout uit de omgeving", zei Wolthers. "Dat is niet grootschalig. Maar wat een paar jaar geleden nog een hartstikke goed idee leek, daar zijn nu andere ideeën over."

Parkeernorm

Ook was er steun vanuit de raad voor de motie om een onderzoek te doen naar het verlagen van de parkeernorm. Het college hoopt dat door die eventueel lage norm veel mensen van en naar het Arenapark reizen met het openbaar vervoer. Verschillende partijen betwijfelen dat en vrezen echter dat daardoor de wijken daarbuiten parkeeroverlast ervaren. Wat er wel moet komen, aldus de raad, zijn de 'olympische hardlooprondjes', eventueel in de kleuren van de vijf ringen. Op het voormalige sportpark werd tijdens de Olympische Spelen van Amsterdam in 1928 immers olympische sport (paardrijden) bedreven. 

Belangrijkste zorgen vanuit de gemeenteraad gingen over de financiële gevolgen, het wel of niet verplaatsen van het treinstation en de participatie met bewoners. Zo vroegen meerdere partijen zich af wat voor consequenties het wegvallen van het sleutelgebied had. Dat moet blijken, antwoordde Wolthers, die zich overigens weinig zorgen leek te maken. Het lijkt in ieder geval geen invloed te hebben op de verplaatsing van het station. "Er is een best goede kans om partijen geïnteresseerd hierover aan tafel te houden."

Wat betreft de participatie met betrokkenen heeft Wolthers een andere mening dan de bewoners over het tot nu toe verlopen proces. Wat haar betreft blijft iedereen nauw betrokken. Het stedenbouwkundig plan komt immers ook weer in de raadscommissie en, aldus de wethouder, 'daar hoort ook participatie bij'.