De Hilversumse gemeenteraad besprak woensdagavond het Masterplan Arenapark 2.0, met het idee dit verder uit te werken in een (meer gedetailleerd) stedenbouwkundig plan. In deze buurt over gebrekkige p...

Voorkeur

Aan de andere kant meenden SP, PvdA en Hilversums Belang juist dat er meer ruimte moet komen voor woningen. Beide kampen dienden daarom een motie in. Beide moties kregen steun van een meerderheid van de raad en ook de wethouder was enthousiast. Zij liet zich niet verleiden, ondanks het verzoek van Westerneng, om een voorkeur tussen de twee moties uit te spreken. "Dat is niet aa...