Het moge duidelijk zijn: de bemiddeling tussen bewoners, de gemeente, Talpa Network en Van Wilsum Vasthoedbeheer is vastgelopen. In tegenstelling tot maart, toen er al sprake was om een traject op te starten, is er in mei wel een aantal keer gesproken met elkaar. Maar deze manier van toenadering zoeken is snel geklapt.

Helmi Duijvestein, voorzitter van Stichting Wijkoverlegorgaan De Boomberg, Richard Martens (Bergweg-vertegenwoordiger), Eric Pronck (vereniging van eigenaars Susannaflat aan de Lambertus Hortensiuslaan) en buurtbewoner Frank August de Meijer geven opnieuw aan dat zij niet tegen de komst van het grote mediabedrijf zijn zolang het maar om kantoorfuncties gaat (geen studio's), dat de verkeersveili...