Bij het opstellen van de Gebiedsagenda 1221 is duidelijk geworden dat bewoners van verschillende wijken het in Oost groener willen hebben. Vanuit deze burgerparticipatie is de werkgroep Groene Loper 1221 in het leven geroepen. Gemeente en bewoners trekken hierin met elkaar op om gezamenlijk te werken aan een groenere en schonere leefomgeving. "Meer groen komt de biodiversiteit ten goede en zorg...