Bij het opstellen van de Gebiedsagenda 1221 is duidelijk geworden dat bewoners van verschillende wijken het in Oost groener willen hebben. Vanuit deze burgerparticipatie is de werkgroep Groene Loper 1221 in het leven geroepen. Gemeente en bewoners trekken hierin met elkaar op om gezamenlijk te werken aan een groenere en schonere leefomgeving. "Meer groen komt de biodiversiteit ten goede en zorgt voor een meer klimaatadaptieve wijk", meldt het college van burgemeester en wethouders in een woensdag verstuurde brief aan de gemeenteraad.

"Klimaatadaptie vermindert wateroverlast bij hevige regenbuien en zorgt voor verkoeling op warme dagen. Het vergroenen van de wijk richt zich op de openbare ruimte, tuinen van bewoners en ontwikkellocaties. Door op deze drie pijlers in te zetten, moet een samenhangende en substantiële vergroening in de wijk plaats vinden", is de verdere uitleg. Een uitleg die grote gelijkenissen vertoont met de initiatiefnemers van Central Park Hilversum. Stichting Betrokken Omwonenden Busremise Hilversum (BOB-H) wil een ecologisch stadspark realiseren op het terrein van Connexxion aan de Larenseweg.

Kansrijk

Dat laat onverlet dat er in het postcodegebied meer behoefte is aan extra groen. Om dat te bewerkstelligen is er nu een groene pleinenwedstrijd uitgeschreven door de werkgroep en de gemeente. Gezamenlijk hebben zij geïnventariseerd welke plekken in de openbare ruimte daadwerkelijk vergroend kunnen worden. In totaal zijn er acht 'kansrijke' locaties, zogeheten prachtlocaties, gevonden. 

Uiteindelijk is het aan de bewoners van het postcodegebied om te bepalen welke vier plekken in 1221 ook echt kunnen rekenen op een groener uiterlijk en eventuele herinrichting. Het publiek stemt hierover. "Voor de vier pleinen met de meeste stemmen worden de plannen gezamenlijk met bewoners uitgewerkt. Inmiddels hebben al meer dan tweehonderd bewoners uit de wijk hun stem uitgebracht", melden B&W.

Politieke besluitvorming

Bewoners hebben nog de tijd tot 1 september om hun stem uit te brengen op hun favoriete plein. Het gaat om de Ampèrestraat/Siemensstraat (1), Voltastraat/Wattstraat (2), Ohmstraat/Bellstraat (3), Galvanistraat (4), Kleine Drift/Minckelersstraat (5), Jac. P. Thijsseplein (6), Pelikaanstraat/Veenhof (7) en Lijsterweg/Liebergereweg (8). In september vindt de selectie plaats van de vier te vergroenen pleinen plaats. Volgens de planning wordt het najaar gebruik om de plannen verder uit te werken. Eind 2020, begin 2021 is het tijd voor de politieke besluitvorming en in het voorjaar van volgend jaar staan de voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden gepland.

Naast deze wedstrijd zijn er al diverse plannen bekend voor een aantal ontwikkellocaties in 1221. Zo zijn er concrete ideeën voor onder meer het Venetapark en Lijsterweg/Zuiderweg. Ontwikkelaars hebben de opdracht om substantieel groen toe te voegen in hun plannen. "In het najaar worden de eerste schetsen verwacht voor openbaar groen op de ontwikkellocaties, welke worden afgestemd met de gemeente en de omwonenden. Dit geldt voor de ontwikkellocaties waarmee de gemeente een intentieovereenkomst heeft gesloten. Voor andere locaties is de planning afhankelijk van de planvorming van de ontwikkelaars", is de mededeling van het college. 

Regenton

Maar er speelt nog meer in 1221 als het gaat over vergroenen. Het college haalt de regentonactie aan die is gestart in dit deel van Hilversum. Eind juni is deze campagne begonnen. Bewoners kunnen een regenton aanvragen bij de gemeente, zodat zij extra water kunnen opvangen bij regenachtige periodes en deze kunnen inzetten in droge tijden. Dit idee moet wateropvang en - gebruik stimuleren. Inmiddels hebben ongeveer honderd bewoners zich al gemeld bij de gemeente. 

Later dit jaar komt er nog een collectieve plantactie in dit deel van Oost. Dit najaar, als het plantseizoen aanbreekt, start de gemeente met de aanschaf van planten die bewoners kunnen plaatsen als zij tegels uit de tuin halen. Het doel hiervan is minder steen, maar juist meer groen in de tuin. Daarnaast kunnen bewoners hun straat verder vergroenen door boomspiegels - beplanting rondom bomen - te voorzien van planten. "Bij voldoende animo en collectieve afspraken over beheer door bewoners kan de gemeente hiervoor planten aanschaffen", schrijven B&W tot slot.