In een serie schriftelijke vragen stelt GroenLinks-raadslid Frank Kool dat veel mensen zich ergeren aan hardrijders in de buurt. "Het laatste burgerpanel onderzoek van Hilversum (2015) over veiligheid toont aan dat met name onder het langzame verkeer een hoog percentage verkeersonveiligheid wordt beleefd", schrijft hij. "Eén op de vijf fietsers vindt het verkeer in Hilversum onveilig."

Een van de aanbevelingen van het burgerpanel was destijds om vaker te handhaven op snelheid. Dat leidde in 2018 tot het voornemen van de nieuwe coalitie - waar GroenLinks aan deelneemt - om meer te handhaven op snelheidsovertredingen. Een citaat uit het collegeakkoord: 'We maken van snelheidshandhaving dan ook een prioriteit van de politie, bijvoorbeeld bij de Beatrixtunnel en op de Vaartweg.'