Fennema, VVD-raadslid, stelde op dinsdag 9 juni het euvel van de onleesbare bijlagen aan de kaak in artikel 41-vragen. In zijn korte betoog gaf de liberaal aan dat het euvel al lang bestaat en dat hij al met meerdere mensen in het raadhuis had gekeken naar ...

Hoe kan het dat dit euvel zo moeilijk te tackelen is? Dat was zijn hoofdvraag. In de beantwoording geeft de portefeuillehouder toe dat de complexiteit en reproduceerbaarheid van dit probleem lastiger was dan van tevoren gedacht.