Dat blijkt uit de beantwoording van het college op artikel 41-vragen van de PvdA-fractie. De sociaaldemocraten gooiden er op maandag 25 mei zeven vragen uit. Zij wilden onder meer weten wanneer het prestigieuze verduurzamingsproject van het raadhuis, ontworpen door stadsarchitect Dudok, van start kan gaan. 

Volgens B&W kunnen de werkzaamheden dit jaar nog starten. Als alles volgens planning verloopt dan buigt de politiek zich in de commissievergadering van woensdag 21 oktober over het voorstel met meerdere scenario's (dat is met dashboard het nieuwe politieke modewoord) dat het college heeft opgesteld. Wanneer de werkzaamheden kunnen beginnen is geheel aan de raad, luidt het diplomatieke antwoord. 

Meters maken

Het is logisch dat het college - in het bijzonder wethouder Bart Heller - de tijd neemt voor goede planvorming. Begin 2020 kreeg toenmalig GroenLinks-wethouder Jan Kastje een bak kritiek op zijn plan om het raadhuis klimaatneutraal te maken. Het gebrek aan steun binnen de coalitie en zijn eigen partij was voor hem reden om op 17 maart op te stappen als wethouder. Inmiddels is Heller zijn vervanger en heeft hij de opdracht om echt meters te maken op onder meer het gebied van duurzaamheid en energietransitie.

Onderdeel van het klimaatneutraal maken van het pand aan het Dudokpark 1 was de realisatie van een zonnepark op het retentieveld op Anna's Hoeve, bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Vanwege de monumentale status van het raadhuis mogen er geen zonnepanelen op het dak komen. Maar die constructie in Anna's Hoeve bleek veel duurder uit te vallen, wat Kastje in de raadsvergadering van eind januari vergeten was mede te delen. Met een kostenpost van net geen 3 miljoen euro (ruim 2,8 miljoen) bleek de businesscase voor 5.700 bedachte zonnepanelen, die het raadhuis moesten voorzien van zonne-energie, niet meer haalbaar. 

Stalen constructie

De terugverdientijd zou langer zijn dan twintig jaar waardoor het een onrendabel project zou worden. Er moest dan geld bij. Dat de kosten veel hoger uitvielen (1,1 miljoen euro) had alles te maken met de stalen constructie die boven de waterberging moest komen. In april meldde wethouder Annette Wolthers, die het stokje tijdelijk van de vertrokken Kastje had overgenomen, dat het college had besloten af te zien van dit zonneveld. De zoektocht naar een andere locatie ging verder, al gaf de portefeuillehouder wel direct aan dat er weinig andere geschikte plekken voor zo'n zonnepark zijn in Hilversum. 

Nu blijkt er helemaal geen sprake meer te zijn van een speurtocht naar een alternatieve plek. "Er loopt geen onderzoek naar andere mogelijke locaties voor het plaatsen van pv-panelen", schrijft het college. Wel werkt zij momenteel aan een voorstel waarbij de verduurzaming van het raadhuis als onderdeel van de bredere opgave CO2-neutrale bedrijfsvoering wordt bezien. Dat werkt zij nu uit in een alternatief plan met een aantal scenario's, die in het najaar naar de raad gaan. "In elk scenario is het toepassen van zonnepanelen buiten het raadhuis niet van toepassing. Het oorspronkelijke voorstel leggen wij daartoe niet opnieuw voor", luidt de uitleg.