Weet u het nog? In de begindagen van het coronatijdperk was het in en rond sommige supermarkten vaak een grote chaos. Nederland was massaal aan het hamsteren en de bevoorrading bleek een gigantische operatie. In Hilversum was dat niet anders. 

B&W besloten daarom begin april - na een verzoek van een aantal supermarkten - de verruiming van de laad- en lostijden van supermarkten in Hilversum te gedogen. Een einddatum voor die gedoogperiode was er niet, omdat op dat moment er nog veel onduidelijk was. "We zijn nu enige maanden verder en de bevoorradingsproblemen van de supermarkten zijn verleden tijd", schrijven B&W aan de gemeenteraad. 

"De acceptatie van omwonenden wordt hierdoor steeds minder en dat is ook begrijpelijk."

En dus is het moment daar om het gedoogbesluit weer in te trekken. Bovendien zouden omwonenden van de supermarkten in toenemende mate overlast ervaren van de nachtelijke bevoorrading. "In het begin van de corona-crisis was dit voor omwonenden acceptabel aangezien zij de noodzaak hiervoor ook inzagen en het voor korte duur was", aldus B&W. "We zijn nu enkele maanden verder en de noodzaak voor nachtelijke leveringen is niet meer aanwezig. De acceptatie van omwonenden wordt hierdoor steeds minder en dat is ook begrijpelijk, nachtrust is belangrijk."

Natuurlijk is het voor supermarkten en leveranciers makkelijker plannen zonder tijdsbeperkingen, erkennen B&W, 'de laad- en lostijden zijn er echter niet voor niets'. "Het gemak van supermarkten mag niet zwaarder wegen dan de ondervonden overlast voor omwonenden."

En dus wordt het gedoogbesluit per 15 juli ingetrokken. Supermarkten zullen hun bevoorrading weer moeten aanpassen aan de wettelijke eisen die daaraan gelden. "Bij ons besluit hebben we rekening gehouden met het feit dat dit enige aanpassing van de supermarkten vraagt en overleg met hun leveranciers."