Zo wil GroenLinks-raadslid Frank Kool onder meer weten wat daadwerkelijk het effect is van tweerichtingsverkeer op dit gedeelte 'op het uitgangspunt een herkenbare, veilige en aantrekkelijke route van het centrum naar het station en vice versa'. En wat zijn de gevolgen van de kruispunten Koninginneweg-Schoolstraat-Kleine Spoorbomen en Naarderstraat-Koninginneweg-Lage Naarderweg?  

Ruim anderhalve week terug kwam namens de VVD raadslid Hidde Fennema middels de schriftelijke vragen met het voorstel voor tweerichtingsverkeer tussen de Vorstin en Gooiland. Nu staat er in de plannen voor dit traject een knip op de Schapenkamp. Die knip moet doorrijden vanaf de kleine spoorbomen richting Emmastraat voorkomen en ervoor zorgen dat het rond de kleine spoorbomen niet (nog) drukker...