Dat antwoorden B&W op vragen van de lokale Partij van de Arbeid. De sociaaldemocraten stellen - niet geheel onterecht - dat de leegstaande woning er desolaat bij ligt en de uitwendige staat van onderhoud dramatisch is. “Deze slechte staat van onderhoud draagt bij aan een algemeen gevoel van onveiligheid bij omwonenden en verhoogd de kans op vandalisme zoals het ingooien van ramen”, aldus f...