Dat blijkt wel uit de beantwoording van B&W op de schriftelijke vraag die de lokale Partij van de Arbeid niet voor het eerst over dit inmiddels hoofdpijndossier stelde. Want er gebeurt niks, menen de sociaaldemocraten. 

Zij hadden in november vorig jaar ook al vragen gesteld over de plek waar vier stadswoningen moeten komen. Destijds meldden B&W dat de eigenaar meer tijd nodig had. Daarom werd coulance getoond en gezegd dat de termijn om aanspraak te maken op subsidie uit het zogenoemde gevelherstelfonds voor de pandeigenaar met een half jaar zou worden verlengd. Met deze subsidie zouden meer oorspronkelij...