Hij noemt als meest prominente voorbeeld het Hunkemöller-terrein, maar ook de Sigarenfabriek, het Venetapark en Lijsterweg/Zuiderweg (allemaal Gebiedsagenda 1221). Vooruitlopend op de verstedelijkingsvisie ‘Strategie spoorgebied 2040’ (sleutelgebied) heeft het college van burgemeester en wethouders namelijk al intentieovereenkomsten gesloten met de eigenaren/ontwikkelaars. Daarmee werd, aldus G...