Dat stelt fractievoorzitter Jan Slingerland van Hart voor Hilversum. Hij heeft schriftelijke over dat afvalbeleid en de grondstoffenvisie gesteld aan het college van burgemeester en wethouders, onder meer over de zogenaamde ’Deelnemersovereenkomst in het kader van de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020-2029 inzameling en recycling verpakkingsafval van huishoudens’. Hilversum nam hieraan deel. 

Slingerland vraagt zich af of is overwogen deze overeenkomst niet te ondertekenen en te kiezen voor het alternatief: het lopende contract, de zogenaamde ‘Raamovereenkomst’, tot 2022 uit te dienen. Zo wil hij weten of daarbij ook financiële afwegingen zijn gemaakt: “Was de ondertekening van de nieuwe deelnemersovereenkomst dan financieel voordeliger, dan ‘het uitzitten’ van de lopende ...