Aan ambities geen gebrek bij B&W, ook al zijn de plannen voor het Hilversumse sleutelgebied binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) naar het grote en grijze archief verwezen. In de spoorzone, het stationsgebied en op het Arenapark staan bijvoorbeeld genoeg (grote) projecten in de steigers. Al die zaken leggen een claim op de toch al beperkte ruimte in Hilversum. 

Doorfietspaden

Afhankelijk van de uiteindelijke uitwerking van de Strategie Spoorgebied 2040, wat tot nu is gegaan over het MRA-sleutelproject, zal de ruimteclaim waarschijnlijk nog groter worden. Daar komt het stimuleren van duurzame vormen van vervoer nog bij rondom de ov-knooppunten. Bij dat laatste is te denken aan de aanleg van snelle doorfietspaden, extra fietsparkeerplekken bij d...