Vanuit het raadhuis en het Regiokantoor in Bussum is het stil op het vlak van een Park+Bike in deze streek. Het idee was een voorziening te creëren op Crailo. Vorig jaar september werd duidelijk dat dit geen haalbare kaart was, maar werd wel hardop ...

Maar waar blijft dat vervolgonderzoek? Is dat al besproken in het regionale portefeuillehoudersoverleg Fysiek Domein zoals door wethouder Annette Wolthers (D66) eind oktober vorig jaar toegezegd zou zijn? HvH-raadsleden Michiel Eerenberg en Ron Lancé hebben de notulen van deze vergaderingen erop nagekeken, maar hebben hierover niets terug gevonden. Het duo wil willen weten hoe het er nu voorsta...