Het kan niet zo zijn dat het geluid onaanvaardbare vormen aanneemt, zeker als er nog oplossingen voor handen zijn. Mede daarom vragen de twee politici aan het college van burgemeester en wethouders waarom het uitgangspunt in het geluidsonderzoek enkel uitgaat van 50 kilometer per uur. Hoeveel decibelreductie levert een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op het traject en wat betekent het ...