Namens zijn fractie heeft Henk Blok artikel 41-vragen gesteld aan B&W. De fractievoorzitter wijst op het belang om tijdig op de hoogte te zijn van de financiële positie van de gemeente Hilversum. Wat zijn de financiële gevolgen van de helpende hand die de gemeente op diverse vlakken heeft geboden in deze tijd van corona bijvoorbeeld?

Of zoals de politicus het zelf verwoordt: “In deze voor de Hilversummers vooral fysiek maar zeker ook als gevolg daarvan financieel spannende tijden is het van belang om in beide opzichten de gemeentelijke vinger tijdig en effectief aan de pols te houden.”