En was van die eerdere 5 miljoen de verdeling Wmo-Jeugdzorg nog 50-50, bij die 3,9 miljoen is de stijging vooral te danken aan de Wmo (3 miljoen), met name bij begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp. Belangrijkste oorzaak van de Wmo-stijging, aldus Walters, is dat de beperkte eigen bijdrage door het abonnementstarief bij de Wmo leidt tot meer aanvragen. Steeds ...

De wethouder benadrukt meerdere malen dat Hilversum in dit verhaal niet uniek is en het een landelijk probleem is. En ondanks deze kostenstijgingen springt Hilversum er nog steeds redelijk positief uit qua uitgaven, zoals blijkt uit de jaarcijfers 2019. Van de middelgrote gemeenten, verenigd in de G40, heeft Hilversum de laagste kosten voor Jeugdzorg: 200 euro per inwoner. Het gemiddelde ...