Parkeren in bochten, op stoepen en midden op de weg naast parkeervakken. Bewoners van het Rode Dorp zijn het massaal foutief parkeren zat, omdat dit met name op kruisingen leidde tot onveilige situaties. Daarom trokken zij aan de bel bij buurtcoördinator Natascha Heerschop. De vraag van de buurt was duidelijk: handhaven. 

Die hartenkreet heeft de gemeente ter harte genomen. Zo is er een handhavingszone ingesteld. Om handhaving mogelijk te maken, is een parkeerverbod nodig. Dat wordt door een besluit van burgemeester en wethouders ingesteld. Wethouder Annette Wolthers (D66) van Bereikbaarheid en Parkeren meldt wel dat zo’n zone wat anders is dan een betaald parkeren-/vergunninghoudersgebied. Als bewoners dat will...