Het Wijdemeerse college van burgemeester en wethouders steunt het onderzoek naar deze nieuwe ontwikkelrichting. Het luchthavenbesluit vliegveld Hilversum staat geen woningbouw toe binnen de geluidscontour van 48 decibel rond het vliegveld. Hierdoor is een groot deel van ter Sype niet geschikt voor woningbouw. 

Het verleggen van de start- en landingsbanen van het vliegveld zou de geluidscontouren kunnen verkleinen, is de gedachte, maar in het verleden lag de gemeente Hilversum dwars. Gevolg was dat de ontwikkeling van Ter Sype lange tijd stil heeft gestaan. Een nieuw plan met meer ruimte voor bedrijven heeft een grotere kans om daadwerkelijk tot ontwikkeling te komen.