Het gaat dan met name om woningen voor jongeren (die voor het eerst op zichzelf gaan wonen) en ouderen (die juist wat kleiner willen wonen). In het coalitieakkoord is de deal dat de meeste van die duizend woningen er voor maart 2022 daadwerkelijk zijn. Voor de woningen die er dan nog niet staan, moet gelden dat ‘aan het einde van deze collegeperiode de ruimtelijke plannen hard zijn’.

In 2018 en 2019 zijn er in Hilversum respectievelijk 272 en 386 woningen netto (nieuwbouw en transformatie, minus sloop) toegevoegd aan de woningvoorraad, waarvan respectievelijk 190 en 328 appartementen. Het gaat dan om 140 eengezinswoningen en 518 appartementen (één- en tweepersoons).