Het terrein langs de Diependaalselaan ligt er al jaren braak bij. Ooit stond er een HTS en in 2008 schreef de gemeente Hilversum nog een prijsvraag uit waarin gevraagd werd naar ideeën/plannen voor het Circusterrein. Veel ideeën passeerden de revue en zijn besproken, maar zonder resultaat. 

Voorbeelden zijn onder meer de tijdelijke opvang van 300 asielzoekers, sociale woningbouw tot en met het tijdelijk/permanent huisvesten van het politiebureau. “Afgelopen maanden is vanwege corona gericht geweest alle factoren die een rol spelen te inventariseren”, schrijven B&W nu. “In september wordt met een werkgroep een start gemaakt met de analysefase voor het opstellen van ee...