De festiviteiten zijn vrijdag voornamelijk achter het oude buurthuis aan de Leliestraat, waar in maart 2017 brand uitbrak. Jan Slingerland, met wie Bos na die brand nauw samenwerkte, en ook Jacqueline van Oostveen vonden het ondanks corona toch nodig om de voormalig opbouwwerker in het zonnetje te zetten. “Sinds de brand bij de Lelie ken ik hem en hij is nooit meer van mijn netvlies verdwenen”,...