“Daar zijn we heel blij mee”, blikt Hans Hensen terug. Maandag sprak hij in bij de commissie. Hij hield een vurig pleidooi bij de fracties én de wethouder om aan te haken bij de GooischePas. Een eigen kaart van de gemeente voor mensen met een krappe beurs is stigmatiserend. Dat hebben de Adviesraad Sociaal Domein en de Cliëntenraad duidelijk laten weten in hun advies aan de gemeente. Aanhaken b...