De naam van deze nieuwe school is het Lucent College. Het besluit heeft ook gevolgen voor de leerlingen van de Savornin Lohman. Zij verhuizen van de kleine school in Hilversum-Zuid naar dat nieuwe Lucent College aan de Larenseweg. De naam dankt het aan de wijk waar de school staat.

Volgens Dennis Roobeek, sinds een halfjaar directeur-bestuurder van CVO ‘t Gooi, heeft College de Opmaat de uiterste houdbaarheidsdatum bereikt. In de regio zijn nog drie andere vmbo-scholen (College de Brink, Groot Goyland en het nabijgelegen Hilfertsheem College) en werd De Opmaat steeds meer plek ‘voor leerlingen die nergens anders meer terecht konden’. Daarbij komt ook dat in het verle...