Tijdens een discussie hierover woensdagavond binnen de gemeenteraad bleken de partijen hierover verdeeld. Dat werd ook duidelijk door de mondeling ingediende motie van de SP. De socialisten riepen D66-wethouder Annette Wolthers (Bereikbaarheid en Parkeren) op om met de GAD in gesprek te gaan over het niet ophalen van huisvuil op de ringwegen tijdens de ochtendspits. De motie werd met 21 stemmen...