“Het was wel duidelijk dat er over dit onderwerp gedebatteerd zou worden”, kondigde burgemeester Pieter Broertjes woensdagavond rond 21.30 uur de (digitale) discussie aan. Vorige week maandag namelijk, toen het voorstel nog in de raadscommissie werd besproken, uitten diverse fracties hun zorgen over geluidsoverlast op met name de Koninginneweg en het Langgewenst, de bouwhoogtes, trillingen en d...