Anja Wijnands is de onafhankelijk voorzitter van de Hilversumse adviesraad, die uit tien leden bestaat. Zij zijn afkomstig uit drie domeinen: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), Participatiewet, en de Jeugdwet. In het werk richten zij zich op vijf doelgroepen, die verdeeld zijn over de leden. Het gaat om mensen met een beperking, mensen met een psychiatrische probleem, jongeren, mens...