Betrokkenheid van alle belanghebbenden staat centraal in de aanpak voor de nieuwe Omgevingsvisie 2040, jubelen beide kampen in een gezamenlijke persverklaring. “We hebben de afgelopen maanden intensieve gesprekken met elkaar gevoerd. Daarbij was het soms zoeken naar de juiste vorm, de toon en de inhoud, maar met de bereidheid van alle partijen om er samen uit te komen is het gelukt om een gezamenlijk voorstel voor te leggen aan de gemeenteraad. Het college is er trots op dat we dit met elkaar hebben bereikt”, aldus wethouder Arno Scheepers (VVD) namens het college.

Per 1 januari 2022 gaat de Omgevingswet in. Deze wet bundelt 26 wetten in één nieuwe wet. Elke gemeente in Nederland moet nu een Omgevingsvisie opstellen. Een uitdaging, want de Omgevingsvisie gaat over allerlei grote en belangrijke thema’s zoals bereikbaarheid, wonen, werken, duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat. In de Omgevingswet staat dat participatie een randvoorwaarde is bij het opstellen van de visie. De wet geeft ruimte om dat zelf in te vullen. 

Vernieuwende participatieaanpak

Bewonersorganisaties hebben aangegeven dit graag met de gemeente in te vullen, als volwaardige en betekenisvolle partner. Het eerste resultaat ligt nu op tafel. Als de gemeenteraad met deze aanpak instemt, gaan het college en HOP2040 verder aan de slag met een vernieuwende en gezamenlijke participatieaanpak. Met als doel om zoveel mogelijk inwoners en organisaties mee te laten denken over de toekomst van Hilversum. Op woensdag 28 oktober worden de plannen besproken in de commissie en op 11 november neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Door elkaar stevig vast te houden in de wil om het gezamenlijk te doen, zijn we er uit gekomen

“Een nieuwe wet kan het gemakkelijk opschrijven. Maar het daadwerkelijk regelen van goede participatie is vers 2”, zegt Frans Kwantes namens HOP2040. “We hebben stevig ingezet op een volwaardige plek aan tafel. Het gaat immers om ons Hilversum. Door elkaar stevig vast te houden in de wil om het gezamenlijk te doen, zijn we er uit gekomen. Daarvoor verdient de gemeente ook een compliment. De vernieuwende aanpak vraagt om een ander proces. Daarom maakt dat ook onderdeel uit van het voorstel aan de gemeenteraad. Loslaten en minder vooraf regelen is het adagium. Maar wel met oog voor de politieke bevoegdheid en rol van de gemeenteraad nu.”

Zo mooi als de woorden voor elkaar nu zijn, zo stevig waren de discussies de voorbije maanden. Die discussies begonnen afgelopen zomer toen de Hilversumse plannen voor het zogenaamde sleutelgebied binnen de MetropoolRegio Amsterdam (MRA) - en op die manier duizenden woningen erbij te bouwen - in de prullenbak belandden. Het ging allemaal veel te snel, was het oordeel van veel bewonersorganisaties én de gemeenteraad. Eerst samen het gesprek aangaan over de toekomst van Hilversum, ‘in voorbereiding op de Hilversumse Omgevingsvisie en daarmee samenhangende beleidsnota’s’.

Juiste vorm

Tijdens die gesprekken tussen de gemeente en de bewoners was het regelmatig zoeken naar de juiste vorm en vorige maand barstte de boom toen Patrick Weening namens de bewoners in Hilversum-Oost tijdens de commissie de noodklok luidde. Het vertrouwen leek weg en daarbij vielen termen als ‘een geheime agenda’. Wethouder Floris Voorink ontkende die geheime agenda, maar erkende dat de gesprekken niet altijd even lekker verliepen. Toch - althans, dat sprak hij uit - hield de VVD’er altijd vertrouwen in een goede afloop. 

En nu is er dus een akkoord. De participatie kan begin 2021 daadwerkelijk starten. Dat is het moment waarop iedereen kan meedoen en aangeven wat hij of zij belangrijk vindt voor Hilversum in 2040. De komende tijd wordt het participatietraject verder vormgegeven. Dat een deel digitaal ingevuld zal worden vanwege corona staat wel vast. Scheepers: “Als de gemeenteraad instemt met dit voorstel, willen wij met elkaar in januari vol aan de bak gaan om samen te bedenken hoe onze gemeente er in de toekomst uit moet zien.”