Wmo Welzijn in de wijk 2019-2021 moet de zelfredzaamheid van inwoners in hun dagelijkse leven te verbeteren. Dat wil de gemeente bereiken door laagdrempelige hulp en ondersteuning (dichtbij) in wijken en buurten aan te bieden en daar zo nodig specialistische hulp bij te halen. Inwoners die ondersteuning nodig hebben, moeten deze op een laagdrempelige wijze krijgen. Het is de bedoeling om zo inw...