Dat staat in het Aanvullende plan van aanpak terugdringen dak- en thuisloosheid, dat al bestuurlijk is vastgesteld tijdens het regionaal portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein. Want om in aanmerking te komen voor de zogeheten impulsgelden uit Den Haag moest er voor 1 september een aanvullend voorstel zijn ingediend. Dat hebben de gemeenten uit de regio gedaan. Samen met de woningcor...

Wat is de situatie in Hilversum - waar de regionale daklozenopvang De Cocon is gevestigd - en de overige regiogemeenten? Vorig jaar kende de regio 296 daklozen en naar schatting 225 thuislozen. Gemiddeld verblijven de daklozen tussen de drie en zes maanden in de hierboven genoemde opvang aan de Neuweg. Uiteraard zitten er ook uitschieters bij; dat zijn voornamelijk gezinnen. Uit de cijfers blij...