In 2017 was het percentage op tijd - binnen de wettelijke termijn - verstrekte vergunningen erg ondermaats. Uit de evaluatie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en de jaarrapportage 2019 blijkt dat dit percentage 24 maanden geleden op slechts 48,3 procent lag. 

Nu het bijna tijd is om het VTH te gaan vernieuwen, in 2021 moet er een nieuw plan komen, is het dan ook niet verwonderlijk dat meer accuraatheid op dit gebied is gewenst. Dat ondanks een verbetering van bijna 28 procent. In de evaluatie staat dat de gemeente een plan moet maken om de doorlooptijd van de vergunningsverlening in te korten. Tevens moeten de doelstellingen meer Smart zijn. Ofwel: ...