Dat er iets gedaan moet worden op Crailo is binnen de politiek al enige tijd bekend. Op het terrein zijn het overslagstation Crailo en het scheidingsstation Hilversum - beide hebben een regionale functie - gevestigd en met name de staat van het overslagstation is verouderd. Bij de besprekingen voor de nieuwe grondstoffenvisie tijdens de raadscommissie eind september was er onduidelijkheid of Cr...