Op het moment dat de bewoners in maart 2019 de sleutel van hun nieuwe appartement ontvingen, liet de GAD weten dat er nog ondergrondse containers zouden komen voor PMD, papier/karton en restafval. Alleen de locatie moest nog even geschikt worden gemaakt. In de tussentijd zijn er tijdelijke bovengrondse containers geplaatst. 

Echter, die tijdelijkheid is anderhalf jaar later nog altijd gaande. “Helaas heeft ook de buurt de tijdelijke containers ontdekt en maakt daar druk gebruik van”, schrijft voorzitter Cees van Zijtveld van de bewonerscommissie aan deze krant. “Regelmatig stoppen auto’s om een paar zakken huisvuil te storten en er zijn middenstanders die hun verpakkingsmateriaal (voor de afvoer moeten ze doorgaans...