Dat antwoordt de burgervader, tevens voorzitter van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek, op schriftelijke vragen van de lokale fractie van de PvdA. De sociaaldemocraten waren kritisch op het coronabeleid van Broertjes en kraakten enkele uitspraken van hem in de media. Daaruit zou bli...

Op de vraag of Broertjes dat laatste met cijfers kon onderbouwen, is het antwoord dat de meningen over de horeca als besmettingshaarden verschillen. “Vanzelfsprekend heeft de burgemeester in zijn rol als burgemeester een mening en in dit geval heeft het Veiligheidsberaad daar anders naar gekeken en een besluit genomen”, aldus het college van burgemeester en wethouders. “De burgemeester heeft de...