Het interview met de Zandvoort woonachtige Kuipers is digitaal via het programma Zoom. Elkaar ontmoeten en op anderhalve meter van elkaar het gesprek aangaan is voor de D66-er (en overigens ook voor alle andere wethouders) in deze tijden van zo veel mogelijk thuiswerken geen optie. “Vanuit de kabinet is er de oproep om thuis te werken als dat kan. En wij als politiek hebben daarbij dan toch een...